Polityka Prywatności

Wstęp
Chcąc dopasować nasze treści do Twoich potrzeb korzystamy na naszych stronach z technologii pozwalających nam zbierać Twoje dane osobowe. Pragniemy poinformować Cię dokładnie co zbieramy, dlaczego to zbieramy i czego możesz od nas oczekiwać.

Kim jesteśmy?
Administratorem Twoich danych osobowych a więc podmiotem odpowiedzialnym za to, co się z nimi dzieje, jesteśmy my: Logsy Małgorzata Podróżna, ul. Wrocławska 31c, 55-140 Żmigród, NIP 915 170 81 44.

Jakie dane zbieramy?
Zbieramy tylko te dane, które podasz nam podczas realizacji zamówienia, czyli adres e-mail (do wysłania potwierdzenia zamówienia), adres dostawy (żebyśmy wiedzieli, gdzie wysłać zamówione zabawki) oraz numer telefonu (podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe).

Po co je zbieramy i czy możemy je zbierać?
- Zbieramy dane zapisane w cookie w celu dopasowania treści do Twoich potrzeb. Pisząc o „treściach” mamy na myśli zarówno to, co publikujemy w naszym serwisie, jak również to, co wyświetlają Ci nasi partnerzy. Pisząc o „dopasowaniu” mamy na myśli uczynienie treści ciekawszymi dla Ciebie. Dane zapisane w cookie umożliwiają nam bowiem analizowanie twoich zachowań. Ich zbieranie jest oparte o wyrażoną przez Ciebie zgodę. - Aby wysyłać Ci newsletter.
- Abyśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie.

Partnerzy
Shoplo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4C wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 417586 posiadającą NIP 5213630420.

Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.

IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241B, 53-234 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym we Wrocławiu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000281947, NIP: 898-16-47-572, REGON: 931082394, z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail iod@ifirma.pl.

Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000425263, kapitał zakładowy 11 000 000,00 zł., w całości wpłacony, NIP: 525-25-33-454.

R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000335110, REGON 141963798, NIP 7010194877, kapitale zakładowym 50.000 zł, adresie e-mail biuro@apaczka.pl, nr telefonu kontaktowego 22 380 30 70.

Sendit S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-609 Wrocław, przy ul. Wagonowej 2B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552519, NIP: 7792428503, z którym Klienci mogą się kontaktować pod adresem mailowym:biuro@sendit.pl.

Google Analytics: Używamy Google Analytics firmy Google na naszych stronach internetowych do tworzenia anonimowych statystyk użytkowania. Jeśli masz wątpliwości związane z korzystaniem z Google Analytics, niniejszym informujemy Cię, że istnieje możliwość zablokowania Google Analytics poprzez zainstalowanie wtyczki do przeglądarki. Wtyczkę do najpopularniejszych przeglądarek można znaleźć tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności Google, która pozwoli zrozumieć, w jaki sposób Google przetwarza Twoje dane osobowe.

Inni odbiorcy
Jeśli wymaga tego od nas obowiązujące nas prawo, musimy przekazać Twoje dane osobowe uprawnionym do tego podmiotom, takim jak sądy, urzędy skarbowe czy organy ścigania.

Twoje prawa
Tam, gdzie podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w każdej chwili. Aby to zrobić, wystarczy napisać maila z prośbą na kontakt@logsy.pl.Pamiętaj jednak, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego do momentu jej wycofania.
Pamiętaj także, że masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Dodatkowo możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także żądać przeniesienia danych. Aby to zrobić, wystarczy napisać maila z prośbą na kontakt@logsy.pl.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
W przypadkach, gdy przetwarzamy twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, Twoje dane osobowe będą przechowywanie do czasu zakończenia realizowania przez nas celu, którego dotyczyła wyrażona zgoda, ale nie dłużej niż do czasu ewentualnego cofnięcia przez Ciebie zgody.

Kontakt
Logsy Małgorzata Podróżna, ul. Wrocławska 31c, 55-140 Żmigród, NIP 915 173 81 44, e-mail: kontakt@logsy.pl.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów